SPORTSUPPORT

 

Een leven lang
gezond actief!

 

Open ons Jaarmagazine 2023

 


Voorwoord

BESTE SPORTIEVE  LEZER!

Voor elke uitdaging een aanpak en een oplossing. Dat is wel zo’n beetje de grondhouding van elke SportSupporter. En zo zijn we met elkaar 2023 in- en aangegaan.

Denk niet in problemen maar in oplossingen, begrijp de behoefte, betrek de betreffende doelgroep, verbind, werk samen, wees praktisch en pragmatisch en… DOE.

Van visie naar realisatie. Als je het vandaag kunt bedenken, bedenk dan ook hoe je het morgen ten uitvoering kan brengen. Met energie, met plezier, met oog voor de individu en de medemens en minstens zo belangrijk met oog voor de eigen ambitie.

Durf te leren, te verbeteren, te groeien en nog meer te ambiëren. Een leven lang!

Vanuit onze kernwaarden, “Verbinding”, “Deskundig”, “Samenwerking”, “Ontwikkeling en “Vitaliteit” stonden we in 2023 met 50 collega’s in de regio Kennemerland dagelijks in onze energie om met een diversiteit aan sport-, beweeg- en preventieprogramma’s bij te dragen aan ons gevleugelde credo:

Een leven lang gezond actief!

Waarom, hoe, wat? Lees maar.

Namens bestuur, directie en medewerkers van SportSupport wens ik u veel lees-, sport- en beweegplezier.

Jerry Buitendijk

Directeur SportSupport

04

Haarlem

05

Bloemendaal

06

Heemstede

07

Hillegom

08

Velsen

09

Lisse

SPORTSUPPORT

in Haarlem

Alle Haarlemmers een leven lang gezond actief, ook in 2023 was dat onze missie. Ons Haarlemse team van bijna 30 deskundige buurtsportcoaches en verenigingsadviseurs zette zich in om o.a. het plezier in beweging en een gezonde leefstijl voor de jeugd te bevorderen,  sportverenigingen te ondersteunen en de sport in de stad toegankelijke te maken voor iedereen.

Deskundigheid vereist onderhoud en daarom hebben we het afgelopen jaar 5 bijeenkomsten georganiseerd voor alle buurtsportcoaches. Hierin werd o.a. kennis gedeeld over het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Sportakkoord. Ook werd gezamenlijk gesproken over de plannen voor 2024, nut en noodzaak van sportkennismaking en het veranderend sportlandschap. Met de kennissessies leerden we van experts en van elkaar. Alles om Haarlemmers in beweging te krijgen en te houden.

SportSupporters staan voor verbinding en daarom deden wij dit het liefst niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met de maatschappelijke partners en sportorganisaties uit de buurt. Onze hoogtepunten? Bekijk ze hieronder. 

Haarlem in cijfers

165358

Inwoners

 

29

Buurtsportcoaches

8300

Bezoekers van sportindewijk.nl

 

250

Doorverwijzingen naar passend sport & beweegaanbod.

Jeugd & Jongeren

Jong geleerd, is oud gedaan. Voor de doelgroep jeugd & jongeren zetten wij sport en bewegen in voor het stimuleren van sportparticipatie, motorische ontwikkeling, plezier in bewegen en gezonde leefstijl. Zo organiseren wij kennismakingsaanbod sport via school, wijk en vereniging en adviseren we over sportmogelijkheden. Maar ook werken we veel samen met het onderwijs, (sport)organisaties (en ouders) om ze te adviseren over sport, bewegen en gezonde leefstijl van kinderen.

6347

Jonge Haarlemmers deden in 2023 mee met onze eenmalige activiteiten.

341

Wekelijkse deelnemers Sportbuurtwerk 

352

Wekelijkse deelnemers naschoolse activiteiten

1265

Wekelijkse deelnemers TSO Gymlessen

 

Jeugd in kat-en-muisspel met politie

Sportstimuleringsbeleid 

Wie lukte het om uit handen van de politie te blijven? Op donderdag 2 maart 2023 organiseerden we samen met Politie Haarlem en handhaving in de wijk Sinnevelt de superspannende stadsgame The Hunt.

“Met deze laagdrempelige activiteit bieden we jeugd de mogelijkheid om kennis te maken met (wijk)agenten, buurtsport- en straatcoaches. Door voor een spelvorm te kiezen hebben we het educatieve doel in een voor de jeugd aantrekkelijke vorm gegoten.”

De VakantieKaravaan

Sportstimuleringsbeleid

Een rondreizend beweegfeest waarin de Haarlemse jeugd op een laagdrempelige manier kennismaakt met het beweegaanbod. Dat is de gedachte achter de VakantieKaravaan. In 2023 organiseerden we 4 edities in Haarlem waaraan in totaal 810 kinderen meededen. De VakantieKaravaan heeft in elk Haarlems stadsdeel aangedaan:

 • 5 januari – Haarlem-Noord
 • 4 mei – Haarlem-Oost
 • 27 juli – Haarlem-Centrum
 • 25 oktober – Haarlem-Schalkwijk

De Koningsspelen voor basisscholen in Haarlem

Sportstimuleringsbeleid 

Op vrijdag 21 april 2023 organiseerden we voor basisscholen de Haarlemse Koningsspelen. Onze buurtsportcoaches grepen dit sportieve beweegfeest aan om te laten zien wat voor toffe sportverenigingen er allemaal in Haarlem zijn. Verenigingen en sportorganisaties konden op de dag zichzelf en hun sport  promoten. Maar dat was niet alles: alle aanwezige kinderen kregen na afloop een gids mee met een overzicht van de aanwezige verenigingen en speciale kortingsacties om de sport wat langer te proberen. 

Bekijk onze gids voor de Koningsspelen Haarlem

The Hunt

250 

Deelnemers 

De VakantieKaravaan

810 

Deelnemers 

De Koningsspelen

980 

Deelnemers 

Haarlemse pannakampioenen op het Wilsonsplein

Sportstimuleringsbeleid

Op dinsdag 25 juli liet de Haarlemse jeugd zijn of haar pannaskills zien op het Wilsonsplein. Onze buurtsportcoaches organiseerden namelijk het eerste Panna Knock-Out toernooi van Haarlem.

Het was een grandioos succes met bijna 100 deelnemers uit heel Haarlem. Naast eeuwige roem viel er ook zeker wat te winnen.  De winnaars van het Haarlemse toernooi mochten door naar het Nederlands Kampioenschap Panna Knock Out op zondag 3 september in Amsterdam.

Sportkennismaking op scholen

Sportstimuleringsbeleid 

In 2023 coördineerden of organiseerden we meerdere schoolgerichte sportevenementen. Hieraan deden in totaal meer dan 2.000 scholieren en docenten mee. De toernooien leverden een fanatieke, maar sportieve strijd op tussen scholen en droegen bij aan de populariteit van verschillende sporten. Vooral het docentenvolleybal en het schoolvoetbaltoernooi vielen op door de grote hoeveelheid deelnemers.

2000 

Scholieren en docenten

Schoolbasketbaltoernooi
16 teams, 120 deelnemers

Schoolvolleybal PO
55 teams, 18 scholen

 VO Volleybaltoernooi
500 deelnemers, 30 docententeams

Schoolkorfbaltoernooi
74 teams, 400 deelnemers

Schoolvoetbaltoernooi
100 teams, 1000 deelnemers

Schoolrugbytoernooi
100 deelnemers, 80% niet-clubleden

De JOGG Factsheets 2023

Sportstimuleringsbeleid

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. SportSupport richt zich met de JOGG-aanpak op de leefomgevingen waar jeugd en jongeren veel komen: thuis, buurt, school, sport, vrije tijd, werk en (online) media.

Benieuwd naar wat in 2023 hebben bereikt met JOGG Haarlem? Bekijk dan onze Factsheets.

De verrijkte schooldag 

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Jeugd en jongeren ontwikkelen zich niet alleen op school. Een groot deel van hun ontwikkeling vindt thuis, in de buurt of op bijvoorbeeld een vereniging plaats. Om kinderen de kans te geven om hun talenten te ontdekken, hebben zij een omgeving nodig die dit biedt. Dat realiseren kan met de landelijke subsidie verrijkte schooldag die er ook voor Haarlemse scholen is. Naast het aanbieden van beweegactiviteiten aan het onderwijs voor tussenschoolse- en buitenschoolse opvang adviseren en informeren wij scholen over het aanbod dat er is om sport en bewegen in te zetten een verrijkte schooldag.

De activiteiten van onze ondersteuners school in de wijk in 2023:

 • Adviseren en ondersteunen van School in de Wijk clusters bij het uitvoeren van de gezamenlijk opgestelde visie en pedagogisch beleid.
 • Verbinden van diverse partners in een wijk, aanleggen van een netwerk rondom het School in de Wijk cluster.
 • Ondersteunen van alle clusters over de verantwoording van School in de Wijk activiteiten en ter ondersteuning van het in te leveren eind- en financieel verslag.
 • Informeren van scholen over de transitie naar de Verrijkte Schooldag.
 • Adviseren van clusters extra subsidiemogelijkheden.
 • Aangaan van gesprekken en schriftelijke informatie opdoen bij key partners betreffende visie op de uitvoeringsregeling verrijkte schooldag.
 • Clusters voorzien van informatie betreffende interessante projecten en activiteiten in hun wijk/buurt.
 • Ondersteuning bieden aan beleidsadviseur gemeente Haarlem.
 • Informeren van beleidsadviseur over interessante projecten en activiteiten in de wijken van de clusters en belangrijke ontwikkelingen binnen deze wijken.
 • Ondersteunen van de gemeente bij de implementatie van de Verrijkte Schooldag
 • Voorbereiden en bijwonen diverse bijeenkomsten in het kader van de Verrijkte Schooldag.
 • Bewaken van de tijdsplanning richting de clusters en de beleidsadviseur.

Volwassenen

Ons aanbod voor de volwassen doelgroep is niet alleen gericht op sport- en beweegdeelname. Vaak zetten we het in voor vraagstukken binnen het sociaal domein, zoals eenzaamheid, meedoen of het terugdringen van gezondheidsverschillen.

619

Volwassen Haarlemmers uit kwetsbare groepen hebben we in 2023 in beweging gebracht met onze activiteiten.

Sportfonds 18+

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Het Sportfonds 18+ is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Het neemt de financiële drempel weg voor Haarlemmers vanwege een kleine beurs niet meedoen. In 2023 hebben we de tegemoetkoming verhoogd naar €150,- en dit met een pr-campagne en  betere samenwerking met netwerwerkpartners gepromoot. Dit resulteerde in meer aanvragen dan voorgaande jaren en mooie reacties van de aanvragers. Zo vertelde een deelnemer ons:

“Ik ben gaan sporten dankzij de vergoeding, anders had ik dit niet snel gedaan. Na te zijn begonnen ben ik ook gezonder gaan eten vanuit deze sportieve mindset. Ik merk dat bewegen mij zeer goed doet. Bedankt voor alles!”  

Het Sportfonds 18+ in cijfers:

 • De ervaren gezondheid van de aanvragers is gemiddeld van een 5 naar een 7 gegaan. 
 • De leeftijd loopt uiteen van 30-80 jaar.
 • Redenen om de tegemoetkoming aan te vragen lopen uiteen van sociaal en gezondheid tot aan ontspanning. 
 • 210 Haarlemmers vroegen ondersteuning vanuit het Sportfonds 18+ aan. 

De Nationale Diabetes Challenge in een Haarlems jasje

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

De Nationale Diabetes Challenge in Haarlem is al jaren een succes en kon daarom ook niet op de agenda van 2023 ontbreken. Het aanbod is niet alleen interessant voor diabetespatiënten, maar ook inwoners die willen wandelen vanwege fysieke of psychische gezondheidsklachten voelen zich thuis in de groepen. Dit jaar hebben we de wandelgroepen daarom omgedoopt naar de Fitwalkchallenge in Noord en Wandel gezond Haarlem rond in Schalkwijk. 

De Fitwalkchallenge in Noord
De wandelgroep in Noord hebben we samen met AV Haarlem opgezet. We startten in mei met 38 deelnemers en 6 begeleiders die in 20 weken in 5 verschillende gebieden in Haarlem wandelden. Van de 38 deelnemers hebben er uiteindelijk 31 de eindstreep gehaald. Een groot deel van deze groep hebben we doorverwezen naar ander aanbod.

Wandel gezond Haarlem Rond in Schalkwijk
Onze samenwerkingspartner in Schalkwijk was Buurts. Aan deze wandelgroep deden 22 wandelaars mee waarvan er in september 6 zelf zijn door blijven wandelen en 14 deelnemers naar ander aanbod doorstroomden. Door een samenwerking met Vluchtelingenwerk wandelden een aantal statushouders mee. Een aantal deelnemers pakten dit erg leuk op waardoor spontaan Taal in beweging ontstond!

Fietslessen voor volwassenen

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Samen met Buurts en de Fietsersbond hebben we in het voorjaar van 2023 onze fietslessen voor volwassenen weer opgestart. Met deze lessen helpen we volwassenen die nog niet kunnen fietsen de pedalen op en leren we ze veilig aan het verkeer deel te nemen. In 2023 hebben we 37 deelnemers leren fietsen waarbij ze werden begeleid door 8 vrijwilligers en 1 coördinator. De deelnemers werden doorverwezen vanuit Buurts, Vluchtelingenwerk, Blijfgroep Turquiose en Taalschool Danner en Danner.  De reacties zijn dankbaar: “Doordat ik nu kan fietsen ben ik veel zelfstandiger. Bovendien ben ik veel goedkoper uit en zie ik meer van mijn omgeving. Mijn wereld is groter geworden.”

Hip Hop voor Grannies

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Het was een bijzonder en mooi gezicht in de sporthal. 27 ouderen die op hiphop-muziek dansten. Samen met HLC, Danya Dance en het Nationaal Ouderenfonds organiseerden we in de Nationale Beweegweek voor ouderen de activiteit Hip Hop voor Grannies. De eenvoudige, maar in hiphop-stijl passende pasjes vielen in de smaak. Zo reageerde één deelnemer enthousiast: “Nooit gedacht dat ik dit zo leuk zou vinden. Ik heb heerlijk bewogen op energieke muziek en uiteindelijk een leuk dansje geleerd.” Mogelijk volgt er daarom een hiphop-interventie in 2024. 

Lees het artikel in het Haarlems Dagblad

Aan de slag in de sport dankzij de opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR)

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

In 2023 hebben we zes LSR-diploma’s mogen verstrekken. Met het behaalde diploma mogen de lesgevers nu zelfstandig sportlessen organiseren. Zo is Janet aan de slag bij de kinderopvang Sportfever, Michael en Martijn zijn aan de slag als assistent bewegingsagoog in de GGZ, Sjanna en Jerry gaan bokslessen organiseren vanuit New Sport Challenge en hebben we Thijs mogen verwelkomen als collega bij SportSupport.

Daarnaast zijn we gestart met een mooi traject in samenwerking met Orion College Zuid-Oost en EighT Training waarbij we LSR1 aanbieden aan leerlingen van het praktijkcollege. Hier gaan we aan de slag met vaardigheden zoals communiceren en organiseren. Met dit traject bereiden we de leerlingen voor op het doorleren in de sport of het werken in de sport. 

De opleiding LSR is onderdeel van het Social Return programma van SportSupport waardoor we in samenwerking met Gemeente Haarlem een aantal deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt kosteloos mee kunnen laten doen.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Sinds begin dit jaar zijn wij onderdeel van de pilot ‘GLI en Sport’ in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Noord. Hierin onderzoeken we samen met leefstijlcoaches, Gemeente Haarlem en GGD Kennemerland of intensievere begeleiding door buurtsportcoaches zorgt voor een betere doorstroming van GLI-deelnemers naar regulier aanbod. Zo kreeg de groep in Schalkwijk 4 sportlessen van een buurtsportcoach en hebben we als beweegmakelaar de deelnemers zo goed mogelijk doorverwezen naar passend aanbod. Als beweegmakelaar zijn we diverse malen meegegaan met deelnemers naar een proefles in het reguliere aanbod zodat er een warme overdracht plaats vond. Dit heeft er tot geleidt dat van de 10 deelnemers er 8 zijn geplaatst bij 1 of meerdere interventies. In Haarlem-Noord zijn we in 2023 gestart met een pilot GLI-groep van 14 deelnemers. Van de 14 deelnemers zijn er 10 deelnemers doorgestroomd naar regulier aanbod zoals Swingfit, Fitwalk challenge, Pickle ball en zwemmen.

Lees een artikel op Sport in Haarlem

Het overzicht van ons beweegaanbod voor volwassenen in 2023 

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

 

Activiteiten volwassenen opgezet doorontwikkeld in 2023Aantal deelnemersBijzonderheden
NDC60Totaal van 2 clubjes
Fitwalk12Winter op atletiekbaan
Walking football Schoten12
Valpreventie23
Fietslessen37
Zwemles44
Wandelen na verlies16
Hip Hop271 daags
GLI sport en spel12
Vrouwengym28
Zomersport75Gedurende 8 weken
Oranjeloop231 daags
Haarlem Pas/Sportfonds 18+210Aanvraag temoetkoming

Aangepast Sporten

Om verschillende redenen sporten mensen met een beperking aanzienlijk minder dan mensen zonder een beperking. Daar willen wij graag wat aan doen, want sporten is voor iedereen belangrijk. Een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Wij verzorgen in Haarlem advies en ondersteuning op het gebied van aangepast sporten voor inwoners, sportaanbieders en verenigingen.

189

Potentiële sporters
advies gegeven

 

633

Deelnemers aan
activiteiten 

De VakantieKaravaan Plus

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Op 25 oktober organiseerden we samen met Stichting De Baan en Hart Haarlem de VakantieKaravaan Plus. Een activiteit voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar met een vorm van autisme, verstandelijke of lichamelijke beperking. Onder begeleiding konden de kinderen veilig spelen en verschillende activiteiten uitproberen: springkussen, stormbaan, boogschieten, djembé-workshops, creatief met Mooizooi en lasergamen.

Het leverde veel blije koppies en vrolijkheid op. En daar worden wij weer blij van. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen met een beperking helaas vaak het gevoel hebben dat ze worden buitengesloten. Sport kan een oplossing bieden, helemaal wanneer het gezellig met broertjes, zusjes en gelijkgestemden is. In het voorjaar van 2024 organiseren we de volgende editie.

Het eerste Uniek Sporten certificaat in Haarlem voor ZV Haerlem

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Steeds meer sportaanbieders zetten zich in voor sporters met een beperking. Zo ook ZV Haerlem. Onlangs ontvingen zij daar zelfs het Uniek Sporten Certificaat voor.

𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐭 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐚𝐭
Het toegankelijk maken van sport voor mensen met een beperking vraagt om andere kennis, maatregelen en aanpassingen dan voor de reguliere sporter. Maar niet voor alle sporten zijn dezelfde aanpassingen nodig. Met het Uniek Sporten Certificaat worden de inspanningen van de sportaanbieder zichtbaar gemaakt en weten sporters waar ze welkom zijn. Onze regio-coördinator aangepast sporten Dennis van der Snoek ondersteunde ZV Haerlem hierbij.

Hoe kun je nou beter een mooie samenwerking vieren dan met een Super Groovy Surffeest

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Omdat wij de handen ineen hebben geslagen met het Surf Project, Stichting De Baan en Hart organiseerden we  het Super Groovy Surffeest. Een vrolijke middag vol activiteiten voor kinderen met een beperking die van zon, zee en surfen houden. Het feestje vond plaats bij De Baan in Haarlem.

De middag was meteen een mooie gelegenheid om met ouders en kinderen in gesprek te gaan, aldus collega en coördinator Aangepast Sporten Dennis van der Snoek. “We horen graag wat alle specifieke wensen en behoeften zijn, zodat we nóg gerichter activiteiten kunnen opzetten. Want dit smaakt natuurlijk naar méér.”

Meer over het feest en de samenwerking op onze website

Kennismaken met sport tijdens de Unieke Sportdag

Sportstimuleringsbeleid | Sport en bewegen in het sociaal domein

Een sportdag speciaal voor mensen die worden gehinderd in beweging vanwege bijvoorbeeld een chronische blessures, een fysieke beperking of zenuw- of hersenbeschadiging. Op zaterdag 15 juli organiseerden we in het Kennemer Sportcenter De Unieke Sportdag in Gemeente Haarlem.

Diverse verenigingen uit de regio lieten deelnemers kennismaken met hun aanbod. Van handbal en handboogschieten tot aan dansen, softbal of zitvolleybal, de keuze was enorm. Ook wethouder Eva de Raadt nam plaats in een rolstoel en ondervond voor even de uitdagingen die dat met zich meebrengt.

Het Haarlems Dagblad kwam langs en schreef er een mooi verslag over

Uniek Sporten in cijfers

Uniek Sporten is hét platform voor Aangepast Sporten in Nederland. De regiocoördinator Aangepast sporten van SportSupport Kennemerland beheert het aanbod voor de regio Kennemerland op www.unieksporten.nl en stimuleert verenigingen om deel te nemen.

6148

Bezoekers van het platform voor regio Zuid-Kennemerland

 

61

Haarlemse activiteiten op Uniek Sporten

35

Haarlemse sportaanbieders op Uniek Sporten

 

Verenigingen

Team verenigingsadvies en onze buurtsportcoaches hebben in 2023 de ondersteuning aan sportverenigingen doorgezet, met dit jaar meer nadruk op een veilig sportklimaat, Clubkadercoach Haarlem en elkaar ontmoeten tijdens sportcafés. 

 

Onze stadsbrede bijeenkomsten voor verenigingen in 2023

Sportstimuleringsbeleid | Accommodatiebeleid

Sportcongres 

30 januari 2023

Op maandagavond 30 januari waren er maar liefst 46 bestuurders van Haarlemse sportverenigingen te vinden in de aula van het Mendelcollege. Zij namen deel aan het door ons georganiseerde sportcongres. Doel van de avond was ontmoeten, kennis delen en bespreken wat er speelt op de club. Speciale aandacht was er voor de Code goed sportbestuur, De groene club en Clubkadercoach Haarlem.

 📍 Mendelcollege Haarlem
📅 30 januari 2023
🕰 Van 17.00 – 20.15 uur

Sportcongres Haarlem

16 oktober 2023 

Op maandagavond 16 oktober organiseerden we het tweede Sportcongres Haarlem. Deze avond is speciaal voor iedereen die actief is bij een sportvereniging of een passie voor de sport heeft. Het was een bomvol programma met meer dan 70 deelnemers. Job van Eunen opende de avond als hoofdspreker en vertelde meer over ‘De gelukkige vereniging’. Daarna konden de sportliefhebbers inspiratiesessies volgen over o.a. het gebruik van AI op de vereniging, een veilig sportklimaat of bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

 📍 Mendelcollege Haarlem
📅 16 oktober 2023
🕰 Van 17.00 – 20.15 uur

Sportcafé

16 mei 2023

Het eerste Sportcafé van het jaar organiseerden we op onze eigen locatie aan het Henk van Turnhoutpad 1. Tijdens deze voorjaarseditie van het Sportcafé was er speciale aandacht voor het Sportakkoord Haarlem, de subsidie breedtesport, de subsidie duurzame sportgoederen en konden de verenigingen een workshop social media volgen. 

 📍 SportSupport Kenemerland
📅 16 mei 2023
🕰 Van 17.00 – 20.15 uur

Sportcongres 

30 januari 2023

Op maandagavond 30 januari waren er maar liefst 46 bestuurders van Haarlemse sportverenigingen te vinden in de aula van het Mendelcollege. Zij namen deel aan het door ons georganiseerde sportcongres. Doel van de avond was ontmoeten, kennis delen en bespreken wat er speelt op de club. Speciale aandacht was er voor de Code goed sportbestuur, De groene club en Clubkadercoach Haarlem.

 📍 Mendelcollege Haarlem
📅 30 januari 2023
🕰 Van 17.00 – 20.15 uur

Sportcafé

16 mei 2023

Het eerste Sportcafé van het jaar organiseerden we op onze eigen locatie aan het Henk van Turnhoutpad 1. Tijdens deze voorjaarseditie van het Sportcafé was er speciale aandacht voor het Sportakkoord Haarlem, de subsidie breedtesport, de subsidie duurzame sportgoederen en konden de verenigingen een workshop social media volgen. 

 📍 SportSupport Kenemerland
📅 16 mei 2023
🕰 Van 17.00 – 20.15 uur

Sportcongres Haarlem

16 oktober 2023 

Op maandagavond 16 oktober organiseerden we het tweede Sportcongres Haarlem. Deze avond is speciaal voor iedereen die actief is bij een sportvereniging of een passie voor de sport heeft. Het was een bomvol programma met meer dan 70 deelnemers. Job van Eunen opende de avond als hoofdspreker en vertelde meer over ‘De gelukkige vereniging’. Daarna konden de sportliefhebbers inspiratiesessies volgen over o.a. het gebruik van AI op de vereniging, een veilig sportklimaat of bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

 📍 Mendelcollege Haarlem
📅 16 oktober 2023
🕰 Van 17.00 – 20.15 uur

Verenigingsenquête 2023

Sportstimuleringsbeleid | Accommodatiebeleid

In juni is een enquête gehouden onder de ruim 100 verenigingen die Haarlem rijk is. Er is bewust gekozen voor een compacte vragenlijst (11 vragen), uiteindelijk vulden 38 respondenten de vragenlijst in. Uit de antwoorden kwam naar voren dat de meeste verenigingen de coronacrisis weer redelijk te boven waren gekomen. Ook gaf 3/4 van de verenigingen aan tevreden te zijn over de accommodatie, zowel kwantitatief als kwalitatief. De wensen nam de andere verenigingen hadden vooral betrekking op behoefte aan meer capaciteit.

Dialoog faciliteren tussen  verenigingen op de Haarlemse sportparken

Accommodatiebeleid

Zowel de verenigingen op het Pim Mulier sportpark als Sportpark Nol Houtkamp zijn op uitnodiging van SportSupport drie keer bijeengekomen in 2023. Op beide locaties werden de gesprekken gedomineerd door de voorgenomen wijzigingen in de inrichting. Aan de Westelijke Randweg stond in dat verband de geplande turnhal centraal en in Schalkwijk de totale herinrichting en de parkeerproblematiek. In beide gevallen nam SportSupport geen standpunt in, maar faciliteerde wel de gesprekken.  

Samen naar een veiliger sportklimaat

Sportstimuleringsbeleid | Accommodatiebeleid

Seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Daarom kan een sportvereniging eigenlijk niet meer zonder een vertrouwenscontactpersoon (VCP). In 2023 hebben we diverse activiteiten georganiseerd voor het VCP-programma, gericht op het bevorderen van een veilig sportklimaat. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de betrokkenheid van verschillende Haarlemse sportverenigingen. 

18

Nieuwe VCP’s in 2023 opgeleid

Lerend Netwerk VCP

Doel: Deze bijeenkomst was bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen VCP’s van verschillende verenigingen, met een focus op het verbeteren van de aanpak rondom veiligheid binnen sportomgevingen.
Datum: 26-6-2024
Locatie: SportSupport
Deelnemers: De bijeenkomst trok 30 deelnemers, waarvan 19 personen vertegenwoordigers waren van 15 verschillende Haarlemse sportverenigingen. Deze diversiteit zorgde voor een rijke uitwisseling van inzichten en praktijkervaringen.

VCP Opleidingen

Doel: Het doel van de opleidingen was om nieuwe VCP’s op te leiden en bestaande VCP’s bij te scholen in de nieuwste richtlijnen en methodieken om een veilig sportklimaat te waarborgen.
Aantal opleidingen: In 2023 zijn er twee opleidingssessies georganiseerd.
Deelnemers: In totaal namen 32 deelnemers deel aan de opleidingen, waarvan 18 personen VCP’s waren die 14 verschillende verenigingen vertegenwoordigden. Deze sessies waren essentieel voor het versterken van het netwerk en de competenties van VCP’s.

Workshop Veilig Sportklimaat 

Doel: Deze workshop was gericht op het bewust maken van de noodzaak van een veilig sportklimaat en het bieden van praktische tools om dit te realiseren binnen de verenigingen.
Datum: 16-10-2024 (tijdens sportcongres)
Locatie: Mendel College
Deelnemers: De workshop werd bijgewoond door 10 deelnemers die 8 verschillende verenigingen vertegenwoordigden. Ondanks het kleinere aantal deelnemers was de impact groot, met positieve feedback en concrete actiepunten als resultaat.

Start van Clubkadercoach Haarlem 

Sportstimuleringsbeleid | Accommodatiebeleid

In januari 2023 zijn we gestart met Clubkadercoach Haarlem. In de aanloopfase hebben we het fundament van het project gelegd, het team ingericht en het project onder de aandacht gebracht van verenigingen. In maart hebben we de eerste gesprekken gevoerd op de verenigingen en zijn we ook daadwerkelijk gestart met de eerste trajecten. Vanaf juni zijn we gaan opschalen in verenigingen en personeel.

 

Bekijk de factsheet van Clubkadercoach Haarlem 2023

2023 Clubkadercoach Haarlem per vereniging

VerenigingUren per weekInzet gouden driehoek
BC Duinwijck6Verenigingsondersteuning
Hvv DSK8Buurtsportcoach, Verenigingsondersteuning, Clubkadercoach
HMHC Saxenburg8Clubkadercoach
OG Honk en Softbal6Buurtsportcoach, Clubkadercoach
Hattrick6Clubkadercoach
HFC EDO5Verenigingsondersteuning

 

 

DSK viert na noodkreet en hulptraject toch eeuwfeest en heeft weer toekomst

Accommodatiebeleid

Begin 2023 stond voetbalvereniging DSK er slecht voor en had het weinig gescheeld of de club was ter ziele gegaan. Voorzitter Richard van Halem luidde daarom de noodklok bij verenigingsondersteuner Renger van Grinsven en die wist snel een team van de Gemeente Haarlem, SportSupport, KNVB, verhuurder SRO én de club samen bijeen te brengen om DSK te redden En met succes!

Lees het artikel op de site van de KNVB

De noodkreet van de voorzitter in het Haarlems Dagblad

 

Platform Topsport

Het ‘bestuur’ van het Platform Topsport kwam 10 keer samen in 2023. De vergaderingen gingen voornamelijk over de dagelijkse gang van zaken en ontwikkelingen in trends onder de kernsporten.

Sportstimuleringsbeleid 

Op 14 maart, 6 juni en 16 oktober werd er een plenaire bijeenkomst georganiseerd voor de 10 kernsporten die onderdeel uitmaken van het Platform.

Dit jaar stonden de eerste twee bijeenkomsten in het teken van een thema. In maart was dit sponsoring en in juni ging het over de verschillende subsidieregelingen die Haarlem voor de (top)sport kent. Deze laatste bijeenkomst heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat meer dan in andere jaren gebruik is gemaakt van de subsidieregeling voor topsportevenementen. Zo wisten badminton (2x), softbal (2x) en rugby succesvol aanspraak te maken op een bijdrage.

Tijdens het Sportcongres van 16 oktober werd met de aanwezige kernsporten het Platform geëvalueerd. De opbrengst van de avond was dat de bijeenkomsten als zeer waardevol worden aangemerkt en dat het onderling uitwisselen van kennis en ervaring als zeer nuttig wordt ervaren. De later opgehaalde reacties bij de afwezigen bevestigden dit beeld. Wel werd geconstateerd dat de verschillen in organisatiekracht en cultuur soms groot zijn. Niet alle kernsporten zijn even professioneel georganiseerd als het om de diverse leerlijnen gaat (bijv. krachttraining, voeding, mentale begeleiding, medische begeleiding, etc.) Hier ligt een mooie uitdaging voor 2024.

De 10 kernsporten in 2023

 Badminton | Basketbal | Honkbal | Judo | Karate | Rugby | Schaatsen | Schaken | Softbal | Turnen

 

Evenementen

Sportevenementen bevorderen een gezonde en actieve samenleving. En daarom organiseerden wij ook in 2023 weer meerdere sportevenementen, voor alle leeftijden en alle niveaus.

Huldiging Haarlemse Topsporters 2022

Sportstimuleringsbeleid

Samen met de gemeente Haarlem organiseert Stichting SportSupport Kennemerland in februari de jaarlijkse Huldiging Haarlemse Topsporters. Een sfeervolle en feestelijke avond waarin de Haarlemse topsporters centraal staan en worden gehuldigd voor hun behaalde prestaties van het jaar. Uit bijna 40 nominaties heeft een speciale jury uiteindelijk de winnaars gekozen. Zij werden op 21 februari bekend gemaakt tijdens een besloten, feestelijke avond. Deze organiseerden wij samen met Gemeente Haarlem bij Badminton Club Duinwijck in Haarlem. Société Pim Mulier stelde dit jaar wederom 250 euro voor elke winnaar in de categorie Sporttalent beschikbaar.

Bekijk hier alle sporthelden van 2022

Swim to Fight Cancer Haarlem

Sportstimuleringsbeleid

444

Individuele deelnemers

 

 

150

Vrijwilligers

€ 581.454,23

Voor het goede doel

De ZorgSpecialist Grachtenloop

Sportstimuleringsbeleid

3159

Individuele deelnemers
(+ 105 businessteams)

 

 

150

Vrijwilligers

€ 1.925,-

Voor het goede doel

De SportSupport Halve van Haarlem

Sportstimuleringsbeleid

3952

Individuele deelnemers
(+ 21 businessteams)

 

 

250

Vrijwilligers

€ 2.167,-

Voor het goede doel

Onze samenwerkingspartners 

Agros | Basisscholen | Bibliotheek Zuid-Kennemerland | Buurts | CIOS | CJG | Commerciële sportaanbieders | Diëtisten | Elan Wonen | Fysiotherapeuten | Gemeente Haarlem | GGD | GGZ | Haarlem 105 | Haarlem Ontmoet | Haarlems Dagblad | Handhaving | HART | Hatrick | HERO | Herstelacademie | Hogeschool Inholland | Hoge school van Amsterdam | Huisartsen | Jeugdfonds Sport & Cultuur | JOGG | Kerken | Kennemerhart | Kinder Universiteit | Leefstijlcoaching Kennemerland | MIDAS | Panna Knock Out | Per Mens | Politie | Pre Wonen | Rebup | RIBW K/AM | Roads | Seniorenclub | Servicepaspoort | Sociale wijkteams | Soellaart | Spaarne werkt | Speeltuin Delftwijk | Speeltuin Kindervreugd | Sportkunde Amsterdam | Sportkunde InHolland | Sportverenigingen | SRO | Stem in de stad | Stichting Baan | Stichting Nabestaande Zorg | Tandem | TTT | Vluchtelingenwerk | VO-Scholen | Vrijwilligerscentrale | Wijkraden – Wijkplatforms | Woningbouwverenigingen | Ziekenhuis | Zorgbalans

 

 

 

SPORTSUPPORT

in Hillegom

 

Hillegom in Beweging beweegt mee met de MAG en het Leefstijlakkoord Healthy Hillegom

De maatschappelijke agenda (MAG en het Leefstijlakkoord Healthy Hillegom 2020-2023 waren leidend voor het werkplan van Hillegom in Beweging. Ook de SPUK deed zijn intrede en werd al voorzichtig meegenomen in de plannen.

Het samenkomen van de MAG en het Leefstijlakkoord illustreert een integrale en overkoepelende benadering, waarbij Hillegom in Beweging een actieve rol speelde binnen het netwerk van sport, bewegen en gezondheid. 

Dit werd onder meer vormgegeven door het team van buurtsportcoaches, dat zich inzet voor een alomvattende aanpak die verschillende domeinen overstijgt.

De eerste opgave van de MAG; ‘Vitaliteit’ is de basis voor de andere opgaven omdat het inzet op kracht, meedoen van de inwoners waarbij het gedachtengoed van positieve gezondheid een belangrijke rol speelt. Gezondheid zien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarvoor is een gezonde leefstijl nodig, lichamelijk, mentaal en sociaal. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Naast activiteiten te organiseren heeft SportSupport/Hillegom in Beweging een grote rol als verbinder en samenwerkingspartner in de samenleving. Verbinding tussen de scholen, de gemeente en de sportaanbieders, tussen kwetsbare bewoners, sociale partners en (sport-)organisaties, tussen 1ste lijnszorg en bewoners die extra zorg nodig hebben. Met sport en bewegen als middel zijn er altijd mogelijkheden om verbinding te maken en samen te werken.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

Ons werk in Hillegom in cijfers

22453

Inwoners

 

Buurtsportcoaches

1

Verenigingsondersteuner

Jeugd, jongeren en volwassenen

De allereerste editie van het Zomerfestival Hillegom

Jeugd | Volwassenen

Op zaterdag 1 juli kwamen kunst, cultuur, sport en bewegen in Hillegom samen tijdens de allereerste editie van het Zomerfestival! In voorgaande jaren organiseerden Kunst in het Park en het Sport en Beweegfestival aparte evenementen op verschillende locaties. Op verzoek van wethouder Karin Hoekstra zijn deze twee grote evenementen samengevoegd tot het Zomerfestival. Dankzij de goede samenwerking tussen de organiserende partijen (Kunst in het park, The Pando Network, Muziekschool Hillegom en Hillegom in Beweging) werd er een prachtig festijn georganiseerd dat zeker voor herhaling vatbaar is. Ongeveer 600 bezoekers konden genieten van een diversiteit aan beweegvormen, sport en cultuur.

Tijdens het festival werden de sportkampioenen gehuldigd en reikte de wethouder de Fairplaybokaal uit. In Park Elsbroek waren er allerlei leuke dingen te zien en te beleven! Van suppen en rolstoelbasketbal tot het bekijken van verschillende mooie kunstwerken en dansoptredens. Voor iedereen was er wel iets leuks te doen! Ook Healthy Hillegom was dit jaar aanwezig bij het festival. Zo kon je bij onze kraam je eigen smoothie trappen en het reactiespel spelen.

Hillegom Online kwam ook langs

Sporten voor vluchtelingen uit Oekraïne

Jeugd | Volwassenen

Vanuit Welzijnskwartier kwam de hulpvraag of HIB wilde ondersteunen bij het toeleiden van Oekraïense vluchtelingen naar de diverse sportaanbieders. De Oekraïners wonen op twee locaties, waar HIB op twee momenten een inloopspreekuur heeft gehouden. Tijdens dit inloopspreekuur konden de bewoners aangeven welke sport zij graag wilde doen. HIB heeft vervolgens contact gelegd met de betreffende sportaanbieder, om de Oekrainers warm over te dragen naar de sportaanbieder. Ook de muziekschool kreeg via deze weg wat nieuwe leden.

Via het Jeugdsportfonds en Volwassenenfonds heeft HIB vervolgens de subsidies aangevraagd voor de sporters. In totaal zijn er eind 2023 ruim 30 volwassen en kinderen aangemeld bij een sportvereniging of aanbieder.

30 

Zijn lid geworden van een sportvereniging

Rondje Hillegom

Jeugd | Volwassenen

Op 30 september was de opening van Rondje Hillegom; vier wandelroutes van diverse afstanden. Dit gebeurde feestelijk met allerlei sportevenementen met de nadruk op het sporten en bewegen voor senioren. De opening was door wethouder Jan van Rijn. Daarna vertelde voormalig profvoetballer Sonny Silooy iets over walking football en speelde hij samen met Simon Tahamata en andere OldStars bij S.V. Hillegom een partijtje walking voetbal.  Ook was er een demo van het SIB-loopcollectief, de Krasse Knarren, het trimvoetbal van s.v. Hillegom en een stand met gezonde producten.

Na de opening startte een wandeling naar het van Nispenpark. In het van Nispenpark en het Julianapark stonden de Schaakclub De Uil, Jahn, Fit4Lady, de Vossemeppers en Healthy Hillegom klaar met allerlei sportieve activiteiten. 

De Sportroute nalopen

HIB heeft de eerste parken van de Hillegomse Sportroute nagelopen om te kijken of dit voor alle doelgroepen te gebruiken is. Ook heeft HIB onderzoek gedaan naar voorbeelden hoe parken tot een beweeguitdagend terrein omgebouwd kunnen worden. Het ASM (Atlethic Skills Model) geeft een hoop inspiratie.

Zo maken we in Hillegom van de Koningsspelen een sportief oranjefeest

Jeugd

“Samen bewegen, sporten en plezier maken; dat is waar de Koningsspelen voor staan. Elk jaar brengen we in Hillegom de jeugd van verschillende basisscholen samen voor een dag vol sportieve activiteiten en onvergetelijke ervaringen.” vertelt Colin van der Klauw, Buurtsportcoach bij Hillegom in Beweging namens SportSupport Kennemerland en initiatiefnemer van de Koningsspelen in Hillegom.

De landelijke organisatie achter de Koningsspelen besteedde op hun website aandacht aan hoe wij in Gemeente Hillegom de Koningsspelen hebben aangepakt.

Lees het hele verhaal op de website van de Koningsspelen.

1200

Kinderen deden met de Koningsspelen mee

De lokale Diabetes Challenge in Hillegom

Volwassenen

Omdat we geloven dat wandelen het beste medicijn is doen we als Healthy Hillegom mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Met de NDC verbetert Hillegom in Beweging in samenwerking met partners de kwaliteit van leven van mensen met en zonder diabetes. Met wekelijkse wandelingen werken deelnemers samen met zorg- en onze sportprofessionals aan een gezonde leefstijl. In mei startte maar liefst 39 deelnemers. Praktijkondersteuner Ingrid Driessen legt uit: “De challenge is voor mensen met diabetes, maar ook voor mensen met risico op hart- en vaataandoeningen, overgewicht, mensen die minder lekker in vel zitten. Eigenlijk voor iedereen die aan de conditie wil werken. Wat heel laagdrempelig is omdat het in het eigen dorp wordt gedaan, samen met dorpsgenoten.”

Het afgelopen jaar hebben Henny, Angelique en Femke Winkelaar mee gewandeld met de Nationale Diabetes Challenge. 3 generaties die met elkaar 20 wekenlang hebben gewandeld voor meer gezondheid. Kleindochter Femke vertelt: “Het lopen was leuk en je leert een stukje van Hillegom kennen”

De resultaten? 

 • 3 deelnemers lid geworden van Fit4Lady
 • 18  deelnemers door gaan wandelen op dinsdag avond
 • 10 deelnemers geven aan zelf te wandelen en in mei weer gaan deelnemen aan deze challenge

Uniek Sporten Uitleen

Volwassenen | Aangepast sporten

Gemeente Hillegom is gestart met Uniek Sporten Uitleen! Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen . Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past. Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor (jong)volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel. In 2023 werd het lidmaatschap van Uniek Sporten gefinancierd door de provincie Zuid Holland.

Sportfondsen

Jeugd | Volwassenen

Team HIB is intermediair voor zowel het Jeugdsportfonds als het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Jeugdsportfonds

89

Aanvragen (waarvan 12 door Oekraïense vluchtelingen)

Volwassenenfonds Sport en Cultuur

25

Aanvragen 

De Alleskunner in Hillegom

Jeugd

Op vrijdag 3 maart organiseerden we ‘De Alleskunner’ waarbij kinderen de strijd aan om de Alleskunner van Hillegom te worden. Om Alleskunner te worden moesten de kids van alle markten thuis zijn. Ze werden getest op sportiviteit, handigheid, inschattingsvermogen en motorische vaardigheden. Uiteindelijk is Len Alleskunner van Hillegom geworden! Super goed gedaan Len!

Ben je benieuwd hoe het er vrijdag aan toe ging? Healthy Hillegom heeft de sfeer geproefd, én in beeld gebracht!

50

Kinderen streden om de titel

Schoolsportontbijt

Jeugd

De start van de voorbereiding voor dit jaarlijkse evenement vond plaats in het derde kwartaal. Gedurende deze periode werden scholen en sportverenigingen uitgenodigd om deel te nemen.
Waar voorheen 6 van de 7 basisscholen meededen deden er dit jaar nog slechts 2 scholen mee. Scholen geven aan voorkeur te geven aan lestijd. Het schoolsportontbijt vond plaats op
7 november en werd traditiegetrouw geopend door Jan van Rijn, wethouder Sport.

Advisering sportaanbieders

Sportverenigingen naar een hoger niveau met de HLT Avondetappe

Advisering sportaanbieders

In samenwerking met de buurtsportcoaches van Lisse, Teylingen en Hillegom organiseerden we op  juni een sportcafé voor alle belanghebbende in de sportsector. Met actuele onderwerpen zoals clubkadercoaching, duurzame en gezonde omgeving, het vrijwilligersbeleid en een programma met interviews met wethouders, voorzitters, scheidsrechters over de dagelijkse zaken rondom sport en bewegen is het een netwerk verbindende avond geworden. Het dag voorzitterschap werd door Pando Netwerk geregeld alsmede de marketing rond dit evenement.

Op het programma stond:

 • Talkshow met wethouders sport HLT
 • 60+ in beweging
 • Talkshow met voorzitters verenigingen (HLT)
 • Clubkadercoach Sjoerd Hamann
 • Talkshow scheidsrechters HLT

Sv Hillegom

Advisering sportaanbieders

De ouderensport (trimmers en walking football ) wil zich profileren en middels een promofilmpje kenbaar maken dat er mogelijkheden zijn, binnen de vereniging, om hieraan deel te nemen.
Op 30 september (week van de ontmoeting) is er een demonstratie van trimvoetbal en OldStars gegeven tijdens de opening van de Rondje Hillegom.Dit was voor de ouderen die nog geen lid zijn van de vereniging en een sportieve invulling zoeken. In 2024 wordt verder gesproken over een eventueel Walking Footballteam.

Jahn

Advisering sportaanbieders

Jahn heeft meegedaan met het ondersteuningstraject vanuit Haarlem voor alle turnverenigingen. De verenigingen kwamen bij elkaar om ervaringen uit te delen en ontvingen informatie.
Daarna is er een expert geweest vanuit het Sportakkoord die het bestuur heeft geholpen om meer een team te worden en te leren hoe te focussen. Dat was vanuit het sportakkoord. Vervolgens heeft de club gevraagd om een volgende stap te gaan maken en te kijken hoe de verbinding met de leden te gaan vinden. Dit wordt in 2024 verder opgepakt.

Badminton Hillegom

Advisering sportaanbieders

Om kinderen enthousiast te maken voor een bepaalde sport moet een gegeven workshop/training van hoog niveau zijn. HIB heeft de expertise over hoe zo’n workshop eruit moet zien. BCH heeft in Q4 gebruikt van deze expertise. BCH had als hulpvraag dat zij beter de doelgroep willen bereiken en of hun nieuwe aanpak binnen de jeugdopleiding een goede was. Daarin heeft
HIB een grote rol gespeeld door het goede contact met basisscholen . BCH weet HIB nu beter te vinden wanneer het nieuws wil communiceren richting scholen. Tevens heeft HIB BCH aangestuurd om te starten met Bamito (trainingsplan voor de jongste jeugd) en heeft HIB financiële ondersteuning geboden zodat een traject van 10 weken Bamito bewerkstelligd kon worden.

SDO / Jeu de boules Hillegom

Advisering sportaanbieders

Naast de ondersteuning van de gemeente aan de bouwgroep kreeg de stuurgroep projectondersteuning vanuit SportSupport. Eerst heeft een procesbegeleider vanuit het Sportakkoord de verenigingen op één lijn gekregen. Daarna heeft de procesbegeleider vanuit SportSupport het proces neergezet en resp. de notaris, jurist, fiscalist en expert voor het exploitatieplan aan laten sluiten bij de stuurgroep. De belangen van de diverse verenigingen wilden echter nog wel eens botsen, waardoor een onafhankelijke begeleider of voorzitter wenselijk bleef in dit traject. Tevens is een project van deze omvang erg veel en complex om te dragen voor een groepje vrijwillige bestuurders, die dit vaak naast hun werk doen.

Gezondere sportkantines in Hillegom

Verenigingen

SportSupport & Healthy Hillegom zetten zich in om steeds meer sport en buurtlocaties bewust te maken van gezondere keuze in de kantine. Bij SV Hillegom zijn ze druk bezig geweest om de kantine een stukje gezonder te maken. SV Hillegom is een plek waar veel wordt gesport en waar een gezonde leefstijl belangrijk wordt gevonden. TeamFit is nogmaals met een scan door de inhoud van de producten gegaan. Bekijk de video om te kijken wat SV Hillegom doet om de voetbalclub een stukje gezonder te maken.

Ook hebben we ingezet op het rookvrij maken van de terreinen . Vanaf 1 juni is T.V. Hillegom als tennisvereniging volledig Rookvrij . Vanaf december hebben we een plan opgesteld vanaf communicatie, bestuur , pachters , leden en bezoekers . Stap voor stap zijn we buiten het roken gaan beperken tot volledig rookvrij. S.V Hillegom kreeg materialen om buiten op te hangen . Ook deze voetbalvereniging wilde stap voor stap het roken terugdringen naar volledig rookvrij terrein. De borden werden deze zomer buiten zichtbaar. De Zanderij heeft meerdere club waarbij we een aanbod hebben gedaan om materalen te bestellen zodat er in de toekomst geen roker meer welkom is op het gehele terrein.

Clubkadercoaching

Verenigingen

In het traject van de
clubkadercoaching hebben we vervolg gegeven aan het onderzoek bij Sv Hillegom. Dit omvatte interviews, het observeren van coaches/trainers tijdens trainingen/wedstrijden en het bespreken van een plan om de ouderensport een impuls te geven. In mei en juni zijn we begonnen met de SWOB-analyse en de voorbereiding van het eindadvies voor het bestuur van de vereniging. Het traject van de clubscan heeft zijn eindfase bereikt en het eindadvies is besproken met het voltallige bestuur.

De presentatie en het advies omvatten de volgende onderdelen:

 1. Verzorging van de communicatie tussen de commissies en het vrijwilligersbeleid door een professionele
  kracht die kan worden aangesproken op zaken die geregeld moeten worden.
 2. Breder uitdragen van de kernwaarden.
 3. Herzien van het selectiebeleid en meer aanpassen naar de wensen van de leden.
 4. Aantrekkelijker maken voor oudere sporters om lid te worden/blijven van de vereniging.
 5. Vergroten van de betrokkenheid van jeugd vanaf 14 jaar.
 6. Verbeteren van de coachkwaliteiten van het kader.
 7. Aanpakken van financiële uitdagingen voor leden met een laag inkomen.

De Hillegom in Beweging Factsheets 2023

Benieuwd naar wat wij nog meer hebben bereikt met Hillegom in Beweging? Bekijk dan onze Factsheets hiernaast.

 

In 2023 werkten we samen met meer dan 30 organisaties waaronder:

SPORTSUPPORT

in Velsen

 

In Velsen is ons team buurtsportcoaches al jaren een begrip. Zij zetten zich in voor vitale Velsenaren. Dit doen we door meer mensen in beweging te krijgen met verschillende projecten. Ook zetten we ons in voor sterke aanbieders van sport en bewegen. In samenwerking met vele partners heeft het team de Velsenaren in beweging gebracht om onze missie waar te maken: Een leven lang gezond actief.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

Ons werk in Velsen in cijfers

68811

Inwoners

 

8

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

2

Verenigingsadviseurs
(Aantal in fte kan afwijken)

Sport & Bewegen jeugd

Glow in the Dark SportMix

Omdat het zo’n succes is organiseren onze buurtsportcoaches in Velsen elk jaar wel een Glow in the Dark activiteit. In 2023 deden we dat tijdens de Mega Sport Mix op donderdag 28 oktober. Er deden zo’n 200 kinderen mee aan spellen zoals voetbal, golf, een stormbaan of korfbal. Maar dan in het donker! De IJmuider Courant kwam langs en maakte er een verslag van. 

Lees het verslag in de IJmuider Courant

Bij de Beachgames is er voor ieder wat wils

Met het strand zo dichtbij kunnen in Velsen activiteiten op het strand niet ontbreken. Daarom organiseerden onze buurtsportcoaches de Beachgames. Van vliegeren en beachvolleybal tot aan zandkastelen bouwen en skimboarden. In een heerlijk zomers zonnetje deden deden de kinderen met ons mee en waren zij een hele dag lekker buiten actief.

De IJmuider Courant kwam ook even langs en schreef dit verslag

 
 

JOGG Velsen officieel van start op de Nationale Kraanwaterdag

In het bijzijn van Wethouder Bram Diepstraten vond op woensdag 27 september de officiële aftrap van Velsen als JOGG-gemeente plaats. Dit gebeurde op Basisschool De Klipper in IJmuiden tijdens Nationale Kraanwaterdag. De Klipper is de eerste basisschool waar alle kinderen een bidon ontvangen samen met educatief materiaal over waarom water drinken zo belangrijk en gezond is. Daarnaast liep groep 7 en 8 samen met de wethouder het parcours voor The Daily Mile vlakbij de school. Vanaf nu slaan verschillende organisaties rondom het kind de handen ineen voor een gezonde toekomst van de jeugd in Velsen. Hellen Kleijberg van SportSupport Kennemerland is als JOGG-regisseur de coördinator.

Lees meer op sportsupport.nl

Aantal deelnemers

450 

De Koningsspelen voor basisscholen in Velsen 

Op vrijdag 21 april 2023 organiseerden we voor basisscholen in Velsen de  Koningsspelen. Op het strand van IJmuiden hebben onze buurtsportcoaches in Velsen met 450 kinderen de hele ochtend lekker bewogen. Deze kinderen zaten in groep 5 t/m 8 van OBS De Vliegende Hollander, Basisschool De Origon , Openbare Basisschool De Pleiaden, Basisschool De Klipper en OBS De Vuurtoren.

Sport & Bewegen volwassenen

Wandel Gezond Velsen Rond

Wandelen is goed voor iedereen! Vanaf maandag 8 mei wandelden we daarom door het mooie Velserbroek voor de Nationale Diabetes Challenge. We organiseerden deze activiteit voor mensen met (pre)diabetes, overgewicht en COPD. Iedereen die graag een praatje wil maken en meer wil bewegen was ook welkom.

Aantal wekelijkse wandelaars

35 

Het Vitaliteitscongres Velsen 2023

Dinsdagavond 4 april vond het eerste Vitaliteitscongres Velsen plaats. Deze avond organiseerden wij samen met Sportloket Velsen, Gemeente Velsen en Stichting Welzijn. Doel was om professionals uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven samen te brengen en te verbinden. En dat lukte met meer dan 200 belangstellenden!

Het werd een inspirerende avond met parallelsessies over:

 • Hoe blijf je mentaal gezond
 • Hoe kunnen we door te verbinden Velsen vitaler maken?
 • Nederland het sportiefste land ter wereld: hoe kan Velsen daaraan bijdragen?
 • Professor Erik Scherder was een van de sprekers.

Bekijk de mooie compilatie van RTV Seaport

Verenigingsadvies

Verenigingsadvies

Het eerste Sportcafé in Velsen

Het was een mooie avond vol inspiratie, kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden speciaal gericht op Velsense sportverenigingen. Op maandag 27 november organiseerden we samen met Sportloket Velsen het eerste Sportcafé in Gemeente Velsen. De avond bestond uit een plenair deel waarin we de verenigingen meenamen in de subsidiemogelijkheden in Velsen en JOGG . Daarna gingen de aanwezigen uiteen in één van de twee inspiratiesessies:

𝟏. 𝐆𝐨𝐞𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐛𝐞𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐀𝐚𝐫𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝

𝟐. 𝐕𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢𝐠𝐤𝐫𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐋𝐮𝐭𝐠𝐞𝐫 𝐁𝐫𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐤𝐦𝐞𝐢𝐣𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐜𝐤𝟐𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜𝐬

In 2023 werkten we samen met vele organisaties zoals:

SPORTSUPPORT

in Lisse

De Maatschappelijke Agenda ‘Leven Lang Meedoen’ was in 2023 leidend voor het werkplan van Lisse Actief. De MAG is een mooi voorbeeld van een integrale en domein overstijgende aanpak, iets waar het team buurtsportcoaches zich binnen het sport-, bewegen- en gezondheidsnetwerk mee bezig houdt. Vitaliteit, de eerste opgave van de MAG; de basis voor de andere opgaven omdat het inzet op kracht, meedoen van de inwoners waarbij het gedachtengoed van positieve gezondheid een belangrijke rol speelt. Gezondheid zien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarvoor is een gezonde leefstijl nodig, zowel lichamelijk, mentaal als sociaal. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het team buurtsportcoaches heeft met haar inzet, plannen en projecten op vele punten bijgedragen aan deze opgave in 2023. Waarbij het werkplan voor ongeveer 85% is opgepakt en/of uitgevoerd.

In Lisse maakt de buurtsportcoach van SportSupport Kennemerland onderdeel uit van Lisse Actief. Het team buurtsportcoaches Lisse Actief zet sport en bewegen in als maatschappelijk bindmiddel in de samenleving. Enerzijds om een gezonde leefstijl te bevorderen, anderzijds om invulling te geven aan de sociale rol, namelijk bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

Ons werk in Lisse in cijfers

23395

Inwoners

 

6

Buurtsportcoaches 
(Samengestelde groep van Welzijnskompas, Welzijnskwartier, Sportfondsen, SportSupport, The Pando Network)

Sport & Bewegen jeugd

 

Aantal deelnemers

130 

Sportinstuif

Samen met MLX Musical & Dance, Volleybalvereniging Liusna, badminton vereniging Lisse en De Watervrienden hebben we op 2 maart voor ruim 130 kinderen de indoor sportinstuif georganiseerd.
De kinderen konden hun talenten ontdekken door het kennismaken met verschillende sporten en hadden een lekkere, sportieve dag. De Sportinstuif vond plaats bij Sportcentrum de Waterkanten in Lisse en alle kinderen konden gratis meedoen. Het programma bestond uit badmintonnen, volleyballen, MXL dance en zwemmen in het zwembad.

Boekjes van Sjors Sportief & Creatief

Ook dit jaar hebben we de boekjes van Sjors Sportief & Creatief weer uitgedeeld op alle scholen. Door het succes van de voorgaande jaren zijn we er ook dit jaar weer mee doorgegaan. Ook dit jaar werd de boekjes bij een school weer uitgereikt door wethouder Riet Austie.

Met de boekjes kunnen kinderen ontdekken welke talenten ze hebben en welke activiteiten het beste bij ze passen. 

Aantal boekjes uitgedeeld

2500 

Lisse 825 jaar: Grote Sport- en Cultuurmarkt

Dat Lisse een actief verenigingsleven heeft moge duidelijk zijn. Op zaterdag 26 augustus organiseerden we dan ook een grote Sport- en Cultuurmarkt bij de Waterkanten!  Deelnemers konden verschillende sporten uitproberen en muziek- en dansvoorstellingen bijwonen. Voor de kids was er een springkussen aanwezig en konden ze een vijfkampkaart volmaken door vijf verschillende activiteiten te beoefenen.  En dat allemaal geheel gratis!

Een drankenbord voor elke school in Lisse

In 2023 hebben we aan alle basisscholen in Lisse drankenborden uitgereikt. Met deze drankenborden wordt op een leuke wijze aandacht gevraagd en bewustwording gecreëerd over suiker in verschillende (fris)dranken en pakjes drinken. Speciale aandacht hierbij is er voor de hoog suikerhoudende dranken die vaak op basisscholen of bij sportclubs gedronken worden. Ook staan er gezonde alternatieven op het bord.

Streetdag, los!

Tijdens deze editie van LOS! konden de jongeren meedoen met stunt steppen, streetdance, street football en street hockey. Het was een echt straatsport speel festijn! Ruim 80 kinderen waren aanwezig op deze zonnige dag. Bekijk de aftermovie!

Aantal deelnemers

80 

Sport & Bewegen volwassenen

 

Wandel gezond Lisse rond!

In het voorjaar konden de wandelschoenen weer aan voor Wandel gezond Lisse rond. Vanaf 8 mei tot en met 18 september organiseerden we wandelingen in en rond Lisse met als startpunt Floralis in Lisse. De wandelingen zijn voor mensen met (pre)diabetes, overgewicht, COPD, maar ook voor iedereen die graag een praatje wil maken en meer wil bewegen.

Wekelijkse wandelaars

34 

Tijdens de fittest was erg aandacht voor:

 • BMI
 • Valrisico
 • Bloeddruk
 • Mentale gezondheid
 • Conditie
 • Knijpkracht
 • Beweegmomenten

De Fittest in Lisse

Om volwassenen inzicht te geven in hun lichamelijke gesteldheid organiseerden we op 4 november in Sporthal de Waterkanten in Lisse een Fittest. De deelnemers gingen in 75 minuten aan de slag met fysieke en medische testjes en kregen daarna een advies op maat, afgegeven door één van de 17 aanwezige professionals, zoals fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten en sportcoaches.

Er waren zoveel deelnemers dat er rond de middag zelfs een wachtlijst ontstond.

Verenigingsadvies

De buurtsportcoaches van Lisse Actief hebben in 2023 de ondersteuning aan sportverenigingen doorgezet.

Gezondere kantines

We gaan voor gezondere kantines bij de sportverenigingen en buurthuizen. We blijven inzetten op de rookvrije generatie, een gezonde inrichting met verantwoorde snacks en minder suikerhoudende drankjes en een helder alcoholbeleid. De clubs en buurthuizen weten ons inmiddels te vinden voor vragen en advies. Met ondersteunende materialen stimuleren we het beleid op de verenigingen. Zo hebben we alle verenigingen van Sportpark Ter Specke geattendeerd op de €100,- subsidie om in te zetten voor een Gezondere kantine.

Verenigingsdag Lisse

Lisse telt talloze verenigingen en allemaal leveren ze een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Het thema van de Verenigingsdag die wij op 30 november organiseerden was daarom ook ”De Toekomstbestendige Vereniging”. De Verenigingsdag is er voor alle verenigingen uit Lisse; voor sport, kunst, cultuur, welzijn, zingeving en levensbeschouwing. De verenigingsavond was een enorm succes. Er is veel informatie bij verenigingen opgehaald, maar ook gedeeld. En aan de oproep om zich als aanbieder op Lisse Actief te presenteren is goed gehoor gegeven.

 

Social media

752

Volgers

 

15.794

Gemiddeld bereik per maand

De Lisse Actief Factsheets 2023

Benieuwd naar wat wij nog meer hebben bereikt met Lisse Actief? Bekijk dan onze Factsheets hiernaast.

 

Onze samenwerkingspartners in 2023

SPORTSUPPORT

in Bloemendaal

 

In Bloemendaal is SportSupport Kennemerland het aanspreekpunt op het gebied van sport en bewegen. De buurtsportcoaches richten zich op het inzetten van sport en bewegen als verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken vanuit allerlei verschillende sectoren. Het doel? Elke inwoner van Bloemendaal een leven lang gezond actief.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

Ons werk in Bloemendaal in cijfers

23934

Inwoners

 

8

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

2

Verenigingsadviseurs
(Aantal in fte kan afwijken)

11

Verenigingen geadviseerd in jaargesprekken

5

 Aanvragen Sport- en Preventieakkoord ondersteund

12

Evenementen georganiseerd

Sport & Bewegen voor de jeugd

Sporten in Bloemendaal aantrekkelijk maken voor iedereen. Daarvoor zetten onze buurtsportcoaches dagelijks in. Want sport levert een grote bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van de inwoners.

Koningsspelen 2023: feestelijke en vrolijke sportdag voor 1400 kinderen

Op vrijdag 21 april organiseerden we voor de vijfde keer de Koningsspelen voor scholen uit Heemstede en Bloemendaal. In totaal voor zo’n 1.400 kinderen.

“Het doel van de Koningsspelen is om sport onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk kinderen en ze in beweging te brengen”, zegt Rianne Koldenhof, van SportSupport Kennemerland. Daarnaast is het natuurlijk een mooie manier om de kinderen te verbinden aan sportverenigingen in de buurt. Op deze dag wordt er eigenlijk promotie gemaakt voor de verenigingen. Kinderen maken op deze manier kennis met allerlei sporten.

Het Sportontbijt in Bloemendaal

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt van 6 – 10 november schuiven kinderen in heel Nederland samen aan tafel aan voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. In Bloemendaal namen wij de organisatie van dit ontbijt op ons en combineerden het met toffe clinics om na het ontbijt lekker samen te bewegen. \

Dit deden wij niet alleen. Een deel van de clinics werden gegeven door studenten van InHolland Hogeschool. Het gezonde ontbijt werd mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zwetsloot Bennebroek , Bakkerij van Vessem, Keurslager BeerZ , De Pindakaaswinkelen Kiebert Natuurlijk Heemstede.

Evenementen

29 sportteams gehuldigd in Caprera

Net als voorgaande jaren organiseerden we in 2023 samen met de Gemeente Bloemendaal de Huldiging van de Bloemendaalse jeugdsportkampioenen. Maar liefst 29 jeugdteams waren afgelopen seizoen kampioen geworden en daarom gehuldigd in openluchttheater Caprera. Deze sportteams werden allemaal tussen juni 2022 en juli 2023 kampioen. Een knappe prestatie en daarom reden genoeg om ze even extra in het zonnetje te zetten.

De 3 prijzen gingen dit jaar naar:
🏆 Sporthelden van het Jaar: G2 van MHC HBS
🏆 Sporttalenten van het Jaar: Team Geel van LTC Bloemendaal
🏆 Sportteam van het Jaar: MO10-4 van HC Bloemendaal

Verenigingsadvies

Mixed Hockey Club HBS behaalt als eerste vereniging uit Bloemendaal het Uniek Sporten Certificaat

Mixed Hockey Club HBS behaalt als eerste vereniging uit Bloemendaal het Uniek Sporten Certificaat
Steeds meer sportclubs en andere aanbieders zetten de deuren open voor sporters met een beperking of chronische aandoening. Dat doen ze door nieuw aanbod op te zetten, de vereniging inclusiever te maken of door de sportlocatie toegankelijker te maken. Samen met Uniek Sporten en de Gemeente Bloemendaal moedigen wij deze stappen aan. Daarom zijn wij erg verheugd dat Mixed Hockey Club HBS uit Bloemendaal als eerste vereniging uit Bloemendaal het Uniek Sporten Certificaat heeft behaald.

Lees meer op onze website

Verenigingsadvies

In 2023 ondersteunden wij Bloemendaalse verenigingen met:

 • Gezonde Sportkantine
 • Rookvrij
 • NIX18
 • Sportakkoord
 • Preventieakkoord
 • Clubkadercoaching
 • Stijgende energiekosten
 • Verduurzaming
 • Uniek sporten

In 2023 werkten we samen met:

SPORTSUPPORT

in Heemstede

In Heemstede is SportSupport van oudsher het aanspreekpunt op het gebied van sport en bewegen voor de basisscholen. In het afgelopen jaar is deze rol uitgebreid en helpen we ook verenigingen met hun vragen. De buurtsportcoaches richten zich het inzetten van sport en bewegen als verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken vanuit allerlei verschillende sectoren met als doel elke inwoner van Heemstede een leven lang gezond actief te houden.

Scrol snel verder om te ontdekken wat wij gerealiseerd hebben. 

27785

Inwoners

 

8

Buurtsportcoaches
(Aantal in fte kan afwijken)

1

Verenigingsadviseurs

Jeugd & Jongeren

Koningsspelen 2023: feestelijke en vrolijke sportdag voor 1400 kinderen

Op vrijdag 21 april organiseerden we voor de vijfde keer de Koningsspelen voor scholen uit Heemstede en Bloemendaal. In totaal voor zo’n 1.400 kinderen.

“Het doel van de Koningsspelen is om sport onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk kinderen en ze in beweging te brengen”, zegt Rianne Koldenhof, van SportSupport Kennemerland. Daarnaast is het natuurlijk een mooie manier om de kinderen te verbinden aan sportverenigingen in de buurt. Op deze dag wordt er eigenlijk promotie gemaakt voor de verenigingen. Kinderen maken op deze manier kennis met allerlei sporten.

De eerste Peuterinstuif in Heemstede

Op donderdag 4 mei organiseerden we voor het eerst in Heemstede een peuterinstuif in Heemstede. Na de successen in Velsen, Haarlem en Bloemendaal kon Heemstede natuurlijk niet achterblijven.
Ouders konden samen met hun peuter (1,5 t/m 3 jaar) bewegen, plezier maken en ontdekken met een springkussen, bewegen op muziek, klimmen en klauteren. Ook kwam voetbalvereniging VEW Heemstede en turnvereniging HBC Gymnastics een onderdeel verzorgen zodat de deelnemers vast konden kennismaken met hun peuteraanbod.

Aantal peuters

90 

De Heemstede Sportdag laat kinderen het sportaanbod ontdekken

Op maandag 2 oktober organiseerden wij de Heemstede Sportdag: Ruim 600 leerlingen van 10 basisscholen die tegelijkertijd samen sporten. De dag bood kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat er op sportgebied in Heemstede te doen is geeft verenigingen de kans zich te presenteren.

Aan de Heemstede sportdag in 2023 deden alle 10 de basisscholen uit Heemstede mee en verzorgden 10 verenigingen clinics voor al deze leerlingen. Op het programma stonden in ieder geval freerunnen, schaken, turnen, boksen, tafeltennis, aikido en dans. Ook studenten van de opleiding Sportmanagement Inholland verzorgden clinics. Zij lieten de kinderen kennismaken met slagbal, estafette, tikspelen en frisbee.

Gym van een buurtsportcoach

Jong geleerd is oud gedaan. Om een gevarieerd lesprogramma aan te bieden waar kinderen zich motorisch en sociaal–emotioneel ontwikkelen schakelen vier scholen in Heemstede één van onze buurtsportcoaches in.

Elke week geven onze buurtsportcoaches gymles aan de kleuterklassen van:

 • Basisschool de Ark 45
 • De Bosch en Hovenschool
 • De Nicolaas Beetschool 

Daarnaast bieden we op al deze scholen extra gym na of onder schooltijd aan. 

Op KC de Molenwerf geeft onze buurtsportcoach twee keer per week les aan groep 1 t/m 8.

 

Aangepast sporten

Hartekamp in Beweging van start

“Er bestaan vaak allerlei barrières om naar een reguliere sportvereniging te gaan zoals een tekort aan begeleiding, trainers of vervoer. Maar dat tackelen we door hier een eigen club te organiseren. Welke beperking je ook hebt, of je mobiel bent of in een rolstoel zit, je kunt altijd meedoen.” 

Aan het woord is onze buurtsportcoach Inge Rijnders. Ze heeft het over Hartekamp in beweging (HIB), de nieuwste wekelijkse ‘sportclub’ van De Hartekamp Groep . Bedoeld voor iedereen met een verstandelijke beperking, om samen te bewegen en actief te zijn. Het initiatief is gefinancierd vanuit het Sport- en Preventieakkoord van Gemeente Heemstede. Inge heeft geholpen met opzetten en organiseert de wekelijkse activiteit.

Lees hier meer over dit mooie initiatief

Evenementen

De Heemstede Loop

De Heemstede Loop in cijfers

 

 

1729

Individuele deelnemers
(+ 21 businessteams)

 

 

100

Vrijwilligers

€ 1232,50

Voor het goede doel

De Heemstede Loop in de media

 

Onze samenwerkingspartners in 2023